هک ورد

نمایش تاریخ و ساعت در وردپرس

نمایش تاریخ و ساعت در وردپرس برای نمایش فارسی تاریخ و ساعت در وردپرس، در ابتدا لازم هست که بسته وردپرس پارسی را در سیستم وردپرس خود نصب و فعال کنید. حالا هرکجای قالب ...