نمایش تعداد کل دیدگاه ها در وردپرس

نمایش تعداد کل دیدگاه ها در وردپرس

نمایش تعداد کل دیدگاه ها در وردپرس حتما در بسیاری از سایت ها دیده اید که تعداد کل اعضای فیدخوان و یا پیروان توییتر خود و… را قرار داده اند. حال می خواهیم تعداد ...