نمایش تعداد بازدید مطالب

نمایش تعداد بازدید مطالب بدون افزونه

نمایش تعداد بازدید مطالب بدون افزونه از آنجا که استفاده بیش از حد از افزونه ها باعث کندی سایت می شود لذا بهتر است در بسیاری موارد نیازمندی های سایت را بدون استفاده از ...