صفحه آغازین وبلاگ

تعیین صفحه آغازین وبلاگ در بلاگ اسکای

تعیین صفحه آغازین وبلاگ در بلاگ اسکای امروز میخواهیم یکی دیگر از امکاناتی که در نسخه جدید به بلاگ اسکای اضافه شده رو بررسی کنیم. همانطور که از عنوان مطلب پیداست، میخواهیم ببینیم چطور ...