دیدگاه ها در وردپرس

صفحه بندی دیدگاه ها در وردپرس

صفحه بندی دیدگاه ها در وردپرس آیا تاکنون متوجه شده اید پست هایی از وبلاگ شما که نظرات و دیدگاه های زیادی دارند کندتر از سایر پست ها لود می شوند؟ مطالبی که بیشترین ...

نمایش تعداد کل دیدگاه ها در وردپرس

نمایش تعداد کل دیدگاه ها در وردپرس حتما در بسیاری از سایت ها دیده اید که تعداد کل اعضای فیدخوان و یا پیروان توییتر خود و… را قرار داده اند. حال می خواهیم تعداد ...

با اسپم های وردپرس خداحافظی کنید

با اسپم های وردپرس خداحافظی کنید اسپم چیست؟ اسپم ها در وردپرس دیدگاه های مزاحمی هستند که بدون اختیار برای انبوهی از وب سایت ها ارسال و باعث بروز مشکلاتی می شوند. در یک جمله بخواهم ...