دیدگاه های اسپم

با اسپم های وردپرس خداحافظی کنید

با اسپم های وردپرس خداحافظی کنید اسپم چیست؟ اسپم ها در وردپرس دیدگاه های مزاحمی هستند که بدون اختیار برای انبوهی از وب سایت ها ارسال و باعث بروز مشکلاتی می شوند. در یک جمله بخواهم ...