برچسب ها

فواید استفاده از برچسب در یادداشت ها

فواید استفاده از برچسب در یادداشت ها یکی از امکانات جدید بلاگ اسکای که در نسخه جدید شاهد آن هستیم امکان قرار دادن برچسب برای یادداشت ها می باشد. این برچسب ها در واقع کلید ...