ایجاد پست ثابت

ایجاد پست ثابت در بلاگ اسکای

ایجاد پست ثابت در بلاگ اسکای شاید شما هم برای مدتی نیاز داشته باشید که مطلبی را به طور ثابت ( چسبانک یا سنجاق شده ) در سایت خود قرار دهید. بلاگ اسکای در ...